Επέκταση καθ΄ύψος Ξενοδοχείου στη Νέα Χώρα, Χανιά

Επέκταση καθ΄ύψος Ξενοδοχείου στη Νέα Χώρα, Χανιά


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή επέκτασης ξενοδοχείου καθ΄ ύψος με φέροντα οργανισμό από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.