Ξενοδοχείο Elysium, Χερσόνησος Κρήτη

Ξενοδοχείο Elysium, Χερσόνησος Κρήτη


Project Description

H εταιρεία μας ανέλαβε την μερική ανακαίνιση και επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας  Elysium στην Χερσόνησο της Κρήτης, έτος ανακαίνισης 2014.
Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκαν αρχιτεκτονικοί όγκοι , τα στηθαία του δώματος όλων των κτιρίων αλλά και σκέπαστρο στην είσοδο του εστιατορίου όπου οι τεγίδες υλοποιήθηκαν με οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel. 

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.