Βιομηχανικό κτήριο στα Πιτσίδια, Ηρακλείου Κρήτης

Βιομηχανικό κτήριο στα Πιτσίδια, Ηρακλείου Κρήτης


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.