Διώροφη κατοικία στην Καρδίτσα

Διώροφη κατοικία στην Καρδίτσα


Project Description

Διώροφη κατοικία στην Καρδίτσα.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-𝟯Δ/SW 200/𝟭5𝟬 𝗘𝗣𝗦 𝟭𝟬𝟬[Πάνελ τοιχοποιίας υψηλής ηχομονωτικής αξίας με ένα εσωτερικό φύλλο πετροβάμβακα 50mm πυκνότητας 100Kgr/m² και δύο εξωτερικά φύλλα 50mm διογκωμένης πολυστερίνης EPS100] στις εξωτερικές τοιχοποιίες, με συνυπολογισμό στην στατική μελέτη τής κατασκευής, και του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-𝗪 𝟱𝟬 𝗘𝗣𝗦 𝟭𝟬𝟬, στις εσωτερικές τοιχοποιίες, σε σύμμικτη κατασκευή.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.