Τουριστικές Κατοικίες, στο Ρουμελί Ρεθύμνου

Τουριστικές Κατοικίες, στο Ρουμελί Ρεθύμνου


Project Description

Νέο τουριστικό συγκρότημα στην τοποθεσία Ρουμελί, νομός Ρεθύμνου.
Τουριστικές κατοικίες 100τ.μ. έκαστη, κατασκευή έτους 2020.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.