Τουριστικές Κατοικίες Royal Garden στο Μπαλί, Νομός Ρεθύμνου

Τουριστικές Κατοικίες Royal Garden στο Μπαλί, Νομός Ρεθύμνου


Project Description

Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Μπαλί, στο Νομό Ρεθύμνου της Κρήτης.

Τουριστικές κατοικίες 100 τ.μ.  έκαστη, κατασκευή έτους 2016.

Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.
Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.