Προσθήκη Ορόφου στο Ρέθυμνο

Προσθήκη Ορόφου στο Ρέθυμνο


Project Description

Συμβατική κατασκευή  στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή προσθήκης καθ΄ ύψους με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.