Προσθήκη ορόφου στο Ατσαλένιο, Ηρακλείου

Προσθήκη ορόφου στο Ατσαλένιο, Ηρακλείου


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή προσθήκης ορόφου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.