Προσθήκη Ορόφου στης Μοίρες Ηρακλείου

Προσθήκη Ορόφου στης Μοίρες Ηρακλείου


Project Description

Συμβατική κατασκευή  στις Μοίρες, νομός Ηρακλείου της Κρήτης.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή προσθήκης καθ΄ ύψους με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.