Προσθήκη δεύτερου ορόφου στη Βούλα, Αττικής

Προσθήκη δεύτερου ορόφου στη Βούλα, Αττικής


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή επέκτασης ορόφου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.