Μονοκατοικία στο Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης

Μονοκατοικία στο Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ισόγεια κατοικία 110 τ.μ. . κατασκευή έτους 2016.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.