Μονοκατοικία στην Ελιά, Νομού Ηρακλείου

Μονοκατοικία στην Ελιά, Νομού Ηρακλείου


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Eλιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 100 τ.μ. με υπόγειο 100 τ.μ. κατασκευή έτους 2018.

Το υπόγειο είναι συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η κατοικία είναι σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.