Διώροφη κατοικία με υπόγειο και φυτεμένο δώμα στη Βάρη Αττικής

Διώροφη κατοικία με υπόγειο και φυτεμένο δώμα στη Βάρη Αττικής


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-W 25𝟬 𝗘𝗣𝗦 𝟭𝟬𝟬[πάχος μόνωσης 250mm- τελικό πάχος τοίχου 310mm] στις εξωτερικές τοιχοποιίες, και του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-W 100 𝗘𝗣𝗦 50 για την κατασκευή των στηθαίων των εξωστών και του δώματος σε σύμμικτη κατασκευή.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.