Διώροφη κατοικία στον Πλακιά, Ρέθυμνου

Διώροφη κατοικία στον Πλακιά, Ρέθυμνου


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες και αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.