Μεταλλικό κτίριο στο Καροπλέσι

Μεταλλικό κτίριο στο Καροπλέσι


Project Description

Μεταλλική κατασκευή με οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel στην περιοχή Καροπλέσι.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.