Κτήριο ΤΕΕ, Κορυδαλλός

Κτήριο ΤΕΕ, Κορυδαλλός


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή του Κορυδαλλού, στο Νομό Αττικής.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.