Κτήριο κέντρου διασκέδασης στην Καρδίτσα

Κτήριο κέντρου διασκέδασης στην Καρδίτσα


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες καθώς και στα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.