Ξενοδοχείο στο Πάνορμο Ρεθύμνου

Ξενοδοχείο στο Πάνορμο Ρεθύμνου


Project Description

Συμβατική κατασκευή στο Πάνορμο, νομός Ρεθύμνου. 
Ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελούμενο από 10 σουίτες, κατασκευή έτους 2020.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.