Κατοικία, στην περιοχή Καλέσα, Ηρακλείου

Κατοικία, στην περιοχή Καλέσα, Ηρακλείου


Project Description

Νέα κατοικία στην τοποθεσία Καλέσα, νομός Ηρακλείου.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.