Ισόγεια κατοικία στο Γαβαλοχώρι, νομός Χανίων

Ισόγεια κατοικία στο Γαβαλοχώρι, νομός Χανίων


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στο Γαβαλοχώρι, νομός Χανίων

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.