Ισόγεια κατοικία στο Ατσιπόπουλο, Νομός Ρεθύμνου

Ισόγεια κατοικία στο Ατσιπόπουλο, Νομός Ρεθύμνου


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή του Ατσιπόπουλου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 115 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.