Ισόγεια Κατοικία, στην Αρτέμιδα Αττικής

Ισόγεια Κατοικία, στην Αρτέμιδα Αττικής


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στον δήμο Αρτέμιδας, στην Αττική.
Ισόγεια κατοικία με κύριους χώρους  210τ.μ. και ημιυπαίθριους 40τ.μ. κατασκευή έτους 2020.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές και πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.