Ισόγεια κατοικία με υπόγειο στο Κεφαλάρι, νομού Κορινθίας

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο στο Κεφαλάρι, νομού Κορινθίας


Project Description

Συμβατική κατασκευή στο Κεφαλάρι, νομός Κορινθίας, κατασκευή έτους 2021.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα..

Ενίσχυση και αποκατάσταση τοιχοποιίας σε όμορο υφιστάμενο κτίριο με οπλισμένη θερμοπρόσοψη 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος

Κατασκευάστρια εταιρεία Μπελίτσης Δημήτριος & Υιοί