Ισόγεια κατοικία με υπόγειο, Αγ.Βασίλειος Πλακιάς Ρεθύμνου

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο, Αγ.Βασίλειος Πλακιάς Ρεθύμνου


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.