Προσθήκη κατ’επέκταση και καθ’ύψος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρεθύμνο

Προσθήκη κατ’επέκταση και καθ’ύψος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρεθύμνο


Project Description

.Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή προσθήκης κατ’επέκτασης και καθ΄ ύψους σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.