Προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρεθύμνο

Προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρεθύμνο


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή προσθήκης κατ΄επέκτασης και καθ΄ύψους με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.