Επέκταση ισόγειας κατοικίας στο Τσαλικάκι, Ηράκλειο

Επέκταση ισόγειας κατοικίας στο Τσαλικάκι, Ηράκλειο


Project Description

Επέκταση κατοικίας με σύμμικτη κατασκευή.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.