Μεταλλική κατασκευή Εκκλησίας με ξύλινη στέγη

Μεταλλική κατασκευή Εκκλησίας με ξύλινη στέγη


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή με μεταλλικό φέροντα οργανισμό και ξύλινη στέγη.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.