Διώροφη Κατοικία στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διώροφη Κατοικία στον Σχοινιά Μαραθώνα


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στον Σχοινιά του δήμου Μαραθώνα.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4,
Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας & επένδυση πέτρας.