Διώροφη κατοικία στον Παζινό Ακρωτηρίου, Χανίων

Διώροφη κατοικία στον Παζινό Ακρωτηρίου, Χανίων


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στον Παζινό, Ακρωτηρίου στα Χανιά της Κρήτης.

Διώροφη κατοικία συνολικού εμβαδού 305 τ.μ. κατασκευή έτους 2013.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4, μεταλλική στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Οι μεταλλικές κολώνες και τα δοκάρια εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής μονώνονται όπως ορίζει ο Ελληνικός κανονισμός ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.