Διώροφη κατοικία στις Μοίρες, Νομός Ηρακλείου

Διώροφη κατοικία στις Μοίρες, Νομός Ηρακλείου


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Μοίρες, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
κατασκευή έτους 2017.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Οι μεταλλικές κολώνες και τα δοκάρια εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής μονώνονται όπως ορίζει ο Ελληνικός κανονισμός ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.