Διώροφη Κατοικία στην Κρήτη

Διώροφη Κατοικία στην Κρήτη


Project Description

Συμβατική κατασκευή στην  Κρήτη.
Διώροφη κατοικία 170 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.
Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.