Διώροφη Κατοικία στην Αρτέμιδα, Νομού Αττικής

Διώροφη Κατοικία στην Αρτέμιδα, Νομού Αττικής


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Αρτέμιδα, στην Αττική.
Διώροφη κατοικία , κατασκευή έτους 2006.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.
Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.

.