Διώροφη Κατοικία στα Καλέσα, Νομού Ηρακλείου

Διώροφη Κατοικία στα Καλέσα, Νομού Ηρακλείου


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Καλέσα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Διώροφη κατοικία με 62,34 τ.μ.  ισόγειο και όροφο 78 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.