Διώροφη Κατοικία στα Γλυκά Νερά Αττικής

Διώροφη Κατοικία στα Γλυκά Νερά Αττικής


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή των Γλυκών Νερών, Αττικής.
Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές και πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.