Διώροφες Τουριστικές Κατοικίες, Μαργαρίτες Νομός Ρεθύμνου

Διώροφες Τουριστικές Κατοικίες, Μαργαρίτες Νομός Ρεθύμνου


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Μαργαρίτες, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Διώροφες κατοικίες  123,48 τ.μ. έκαστη, κατασκευές έτους 2014.

Σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.