Διώροφες Κατοικίες στους Θρακομακεδόνες Αττικής

Διώροφες Κατοικίες στους Θρακομακεδόνες Αττικής


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή των Θρακομακεδόνων Αττικής.
Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4,
Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας & επένδυση πέτρας.