Σύμμικτη κατασκευή στον Παζινό, Ακρωτηρίου στα Χανιά της Κρήτης.

Διώροφη κατοικία συνολικού εμβαδού 305 τ.μ. κατασκευή έτους 2013.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4, μεταλλική στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Οι μεταλλικές κολώνες και τα δοκάρια εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής μονώνονται όπως ορίζει ο Ελληνικός κανονισμός ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη , ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.