Σύμμικτη κατασκευή στο χωριό Μαργαρίτες, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Διώροφη κατοικία με ισόγειο 74,5 τ.μ. και όροφο 62 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4, ξύλινη στέγη  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.