Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Αρτέμιδα, στην Αττική.
Διώροφη κατοικία , κατασκευή έτους 2006.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.

Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε γκρι σκούρα απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι  και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.