Πολυώροφες Κατασκευές

Πολυώροφη Κατοικία στην Ηλιούπολη

Συμβατική κατασκευή στην Ηλιούπολη.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην

Περισσότερα...