Ξενοδοχειακές Μονάδες

Bungalows στην Ζάκυνθο

Σύμμικτη κατασκευή στην Ζάκυνθο. Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη

Περισσότερα...

Bungalows στην Λίμνη Πλαστήρα

Σύμμικτη κατασκευή bungalows στην Λίμνη Πλαστήρα. Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4

Περισσότερα...

Bungalows στην Κεφαλλονιά

Σύμμικτη κατασκευή στην Κεφαλλονιά. Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη

Περισσότερα...

Διώροφες Τουριστικές Κατοικίες, Μαργαρίτες Νομός Ρεθύμνου

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Μαργαρίτες, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.Διώροφες κατοικίες  123,48 τ.μ. έκαστη, κατασκευές έτους 2014.Σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα

Περισσότερα...