Προσθήκη Ορόφου

Προσθήκη ορόφου στο Ηράκλειο, Κρήτης

Σύμμικτη κατασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, έτος κατασκευής 2012.Πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση παλαιών στηθαίων & κλιμακοστάσιου, στην συνέχεια τοποθετήθηκαν βλήτρα αγκύρωσης & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με

Περισσότερα...

Προσθήκη Ορόφου

 Συμβατική κατασκευή  στο Ρέθυμνο της Κρήτης.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε

Περισσότερα...