Προσθήκη Ορόφου

Προσθήκη ορόφου στον Κατσαμπά, Νομός Ηρακλείου

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Κατσαμπά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.Προσθήκη ορόφου, κατασκευή έτους 2015.Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με

Περισσότερα...

Προσθήκη ορόφου στο Ηράκλειο, Κρήτης

Σύμμικτη κατασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, έτος κατασκευής 2012.Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές,  ξύλινη στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση παλαιών στηθαίων & κλιμακοστάσιου,

Περισσότερα...

Προσθήκη Ορόφου

  Συμβατική κατασκευή  στο Ρέθυμνο της Κρήτης.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

Περισσότερα...