Διώροφες Κατοικίες

Διώροφη Κατοικία Ιπποκράτειος Πολιτεία

Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Ιπποκράτειος Πολιτεία.Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε

Περισσότερα...

Διώροφη Κατοικία Αχαρνές Αττικής

Συμβατική κατασκευή στην περιοχή των Αχαρνών, Αττικής.Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

Περισσότερα...

Διώροφη Κατοικία στην Κρήτη

Συμβατική κατασκευή στην  Κρήτη.Διώροφη κατοικία 170 τ.μ. κατασκευή έτους 2015. Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο

Περισσότερα...

Διώροφη Κατοικία στα Μάταλα

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Mάταλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.Διώροφη κατοικία, κατασκευή έτους 2018. Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα

Περισσότερα...