Κατοικίες

Ισόγεια κατοικία στο Μελιδόνι, Νομός Ρεθύμνου

Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Μελιδόνι, στο Ρέθυμνο της Κρήτης,κατασκευή έτους 2013. Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη,

Περισσότερα...

Διώροφο κτήριο με κατοικία & καταστήματα, στα Πεζά Ηρακλείου

Σύμμικτη κατασκευή συνολικής επιφάνειας 303τ.μ. στα Πεζά Ηρακλείου Κρήτης.Δύο καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον πρώτο όροφο, κατασκευή έτους 2018.Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές

Περισσότερα...

Προσθήκη ορόφου στο Ηράκλειο, Κρήτης

Σύμμικτη κατασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, έτος κατασκευής 2012.Πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση παλαιών στηθαίων & κλιμακοστάσιου, στην συνέχεια τοποθετήθηκαν βλήτρα αγκύρωσης & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με

Περισσότερα...

Πολυώροφη Κατοικία στην Ηλιούπολη

Συμβατική κατασκευή στην Ηλιούπολη.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην

Περισσότερα...