Ειδικά κτίρια

Κτίριο ΤΕΕ, Κορυδαλλός

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή του Κορυδαλλού, στο Νομό Αττικής.Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Περισσότερα...