20 Φεβρουαρίου, 2020

Πολυώροφη Κατοικία στην Ηλιούπολη

Συμβατική κατασκευή στην Ηλιούπολη.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην

Περισσότερα...

Bungalows στην Ζάκυνθο

Σύμμικτη κατασκευή στην Ζάκυνθο.  Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 &

Περισσότερα...