8 Φεβρουαρίου, 2020

Προσθήκη Ορόφου

 Συμβατική κατασκευή  στο Ρέθυμνο της Κρήτης.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε

Περισσότερα...