Φεβρουάριος 2020

Διώροφο κτήριο με κατοικία & καταστήματα, στα Πεζά Ηρακλείου

Σύμμικτη κατασκευή συνολικής επιφάνειας 303τ.μ. στα Πεζά Ηρακλείου Κρήτης.Δύο καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον πρώτο όροφο, κατασκευή έτους 2018.Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές

Περισσότερα...

Προσθήκη ορόφου στο Ηράκλειο, Κρήτης

Σύμμικτη κατασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, έτος κατασκευής 2012.Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές,  ξύλινη στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση παλαιών στηθαίων & κλιμακοστάσιου,

Περισσότερα...

Πολυώροφη Κατοικία στην Ηλιούπολη

Συμβατική κατασκευή στην Ηλιούπολη.Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην

Περισσότερα...

Bungalows στην Ζάκυνθο

Σύμμικτη κατασκευή στην Ζάκυνθο.  Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 &

Περισσότερα...