Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Μπαλί, στο Νομό Ρεθύμνου της Κρήτης.
Τουριστικές κατοικίες 100 τ.μ.  έκαστη, κατασκευή έτους 2016.

 

Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.